Bảng giá chụp hình ngoại cảnh, phim trường

Gói 1

4.500.000đ

Chưa tính phụ thu phí ngoại cảnh

 • Album ( 20×30) hoặc ( 25×25) 30 trang
 • 01 tấm hình ép gổ ( 60×90 )
 • 01 DVD file hình gốc
 • 01 DVD slideshow
 • Không có album nhỏ
 • Cặp da đựng album
 • 04 bộ váy cưới tùy chọn
 • 02 bộ vest chú rễ tùy chọn
 • Hoa tươi
 • Trang điểm
 • Tạo kiểu tóc theo từng trang phục

Gói 3

7.800.000đ

Chưa tính phụ thu phí ngoại cảnh

 • Album ( 35×35) hoặc ( 30×40) 30 trang
 • 01 tấm hình ép gổ ( 70×110 )
 • 01 DVD file hình gốc
 • 01 DVD slideshow
 • 01 album nhỏ
 • Cặp da đựng album
 • 04 bộ váy cưới tùy chọn
 • 02 bộ vest chú rễ tùy chọn
 • Hoa tươi
 • Trang điểm
 • Tạo kiểu tóc theo từng trang phục

Gói 4

9.800.000đ

Chưa tính phụ thu phí ngoại cảnh

 • Album ( 35×45) hoặc ( 40×40) 30 trang
 • 01 tấm hình ép gổ (70×110 )
 • 01 DVD file hình gốc
 • 01 DVD slideshow
 • 01 album nhỏ
 • Cặp da đựng album
 • 04 bộ váy cưới tùy chọn
 • 02 bộ vest chú rễ tùy chọn
 • Hoa tươi
 • Trang điểm
 • Tạo kiểu tóc theo từng trang phục