Album hình cưới Đà Lạt

Chụp Album ngoại cảnh Đà Lạt:

Giá gốc: 14.900.000đ

Giảm còn: 12.900.000đ


Trang phục mặc ngày chụp:

- 2 soire

- 2 veston

- 2 đồ cá nhân khách chuẩn bị

- Makeup làm tóc theo từng trang phục

- Hoa và phụ kiện kèm theo

Sản phẩm bạn nhận được:

- 1 Album cao cấp 30x30 hoặc 25x35 (30 trang) 60 hình

- 1 giỏ da đựng album cao cấp

- 1 Hình cổng 60x90 ép gỗ

- 1 slideshow trình chiếu nhà hàng

- Và toàn bộ file hình gốc trong buổi chụp

Hotline: 0908 414 981 - 0903 133 818