Album Lê Thịnh – Cao Liễu chụp ở lâu đài Long Island