Chiếc áo cưới thành phẩm có giống với mẫu áo cưới khi đặc?

Show all

Chiếc áo cưới thành phẩm có giống với mẫu áo cưới khi đặc?

Nếu bạn đặt may theo mẫu của cửa hàng, chiếc áo cưới của bạn thường sẽ giống gần như hoàn toàn về nguyên vật liệu và kiểu dáng.
Còn nếu bạn đặt theo mẫu riêng, Áo Cưới Xinh Xinh đảm bảo thành phẩm sẽ giống 100% về kiểu dáng, về chất liệu 80 – 90% vì trên thị trường có khi không có vải giống trong hình mẫu.

Áo Cưới Xinh Xinh
Áo Cưới Xinh Xinh
Người điều hành thương hiệu "Áo Cưới Xinh Xinh" hoạt động từ năm 2003 đến nay.