Khi chụp tôi có nên gọi bạn bè và người thân đi nhiều cho vui?

Show all

Khi chụp tôi có nên gọi bạn bè và người thân đi nhiều cho vui?

Có người thân đi cùng giúp đỡ, động viên sẽ khiến bạn đỡ mệt và bỡ ngỡ hơn, lại có thêm vài shoot hình kỉ niệm với mọi người. Tuy nhiên bạn nên cân nhắc vì đi đông quá sẽ phức tạp và buổi chụp hình sẽ khó khăn hơn nếu mỗi người 1 ý kiến, can thiệp nhiều vào công việc của ekip.
Lời khuyên: Nên rủ 1-2 người thân đi cùng, có thể nhờ họ giữ ví, điện thoại.

Áo Cưới Xinh Xinh
Áo Cưới Xinh Xinh
Người điều hành thương hiệu "Áo Cưới Xinh Xinh" hoạt động từ năm 2003 đến nay.