Mất bao lâu để may xong 1 chiếc váy cưới?

Show all

Mất bao lâu để may xong 1 chiếc váy cưới?

Thời gian trung bình để Áo Cưới Xinh Xinh may một chiếc váy cưới là từ 10 – 15 ngày.

Đinh Thanh Trúc
Đinh Thanh Trúc
Người sáng lập ra thương hiệu "Áo Cưới Xinh Xinh" hoạt động từ năm 2003 đến nay.