Nếu tôi tăng hoặc giảm cân sau khi thử áo cưới lần cuối thì sao?

Show all

Nếu tôi tăng hoặc giảm cân sau khi thử áo cưới lần cuối thì sao?

Các thợ may tại Áo Cưới Xinh Xinh đều có khả năng đối phó được với sự thay đổi các số đo cơ thể, miễn là chúng không quá lớn. Vì vậy, chuyện chỉnh sửa áo cưới vào phút cuối không phải quá khó khăn. Còn nếu đã có dự định sẽ tăng hoặc giảm bao nhiêu ký trước khi cưới, bạn nên nói trước với chúng tôi. Việc này sẽ giúp chúng tôi chủ động hơn để có các phương án chuẩn bị cần thiết cho việc chỉnh sửa sau này.

Áo Cưới Xinh Xinh
Áo Cưới Xinh Xinh
Người điều hành thương hiệu "Áo Cưới Xinh Xinh" hoạt động từ năm 2003 đến nay.