Ngân sách bao nhiêu mới có thể thuê được một chiếc váy cưới?

Show all

Ngân sách bao nhiêu mới có thể thuê được một chiếc váy cưới?

Hiện nay, giá thuê váy cưới tại Áo Cưới Xinh Xinh dạo động từ 800.000đ đến 4.000.000đ.

Áo Cưới Xinh Xinh
Áo Cưới Xinh Xinh
Người điều hành thương hiệu "Áo Cưới Xinh Xinh" hoạt động từ năm 2003 đến nay.