Sau khi chụp bao lâu thì lấy được ảnh?

Show all

Sau khi chụp bao lâu thì lấy được ảnh?

Sau khi chụp hình từ 10 – 15 ngày bạn sẽ có album và hình lớn.

Áo Cưới Xinh Xinh
Áo Cưới Xinh Xinh
Người điều hành thương hiệu "Áo Cưới Xinh Xinh" hoạt động từ năm 2003 đến nay.