Thời điểm nào đến Áo Cưới Xinh Xinh xem váy cưới là tốt nhất?

Show all

Thời điểm nào đến Áo Cưới Xinh Xinh xem váy cưới là tốt nhất?

Trả lời:

Bạn nên đi chọn váy vào ngày thường, tốt nhất là vào chiều tối. Nên tránh ngày cuối tuần, bởi lúc đó studio thường rất đông khách. Trước khi đi, bạn có thể gọi điện hẹn thời gian trước để cửa hàng có thể sắp xếp người tư vấn cho bạn.

Áo Cưới Xinh Xinh
Áo Cưới Xinh Xinh
Người điều hành thương hiệu "Áo Cưới Xinh Xinh" hoạt động từ năm 2003 đến nay.