Tôi cần đặt cọc trước bao nhiêu % khi may áo cưới?

Show all

Tôi cần đặt cọc trước bao nhiêu % khi may áo cưới?

Khi bạn đặt may áo cưới thì bạn phải cọc trước 70%.

Áo Cưới Xinh Xinh
Áo Cưới Xinh Xinh
Người điều hành thương hiệu "Áo Cưới Xinh Xinh" hoạt động từ năm 2003 đến nay.