Tôi có nên dẫn thêm nhiều người đi chọn váy cưới không?

Show all

Tôi có nên dẫn thêm nhiều người đi chọn váy cưới không?

Trả lời:

Bạn nên có một hoặc hai người đi cùng để xem xét, tư vấn cho bạn những điểm được và chưa được của chiếc váy. Họ cũng sẽ giúp bạn có thể xác định được mức giá hợp lý hơn cho chiếc váy bạn muốn thuê.

Đinh Thanh Trúc
Đinh Thanh Trúc
Người sáng lập ra thương hiệu "Áo Cưới Xinh Xinh" hoạt động từ năm 2003 đến nay.