Tôi được bao nhiêu lần thử và chỉnh sửa áo cưới khi may?

Show all

Tôi được bao nhiêu lần thử và chỉnh sửa áo cưới khi may?

Thường thì khi bạn đặt may theo số đo thì áo đã vừa với bạn. Tuy nhiên bạn sẽ được thữ lại 1-2 lần trước khi lấy áo.

Áo Cưới Xinh Xinh
Áo Cưới Xinh Xinh
Người điều hành thương hiệu "Áo Cưới Xinh Xinh" hoạt động từ năm 2003 đến nay.