Tôi muốn chụp ở Áo Cưới Xinh Xinh thì phải đăng ký trước bao lâu?

Show all

Tôi muốn chụp ở Áo Cưới Xinh Xinh thì phải đăng ký trước bao lâu?

Vào mùa cưới lượng khách khá đông, bạn nên đăng ký sớm để chọn được ngày mình muốn và có thời gian chuẩn bị được tốt hơn cho buổi chụp.
Lời khuyên: Nếu đăng ký chụp vào ngày thường thì bạn đăng ký trước 5 ngày, còn nếu bạn đăng ký chụp vào thứ 7 hay chủ nhật thì bạn đăng ký trước 7 ngày.

Áo Cưới Xinh Xinh
Áo Cưới Xinh Xinh
Người điều hành thương hiệu "Áo Cưới Xinh Xinh" hoạt động từ năm 2003 đến nay.